Wanneer u gaat bouwen of verbouwen heeft u te maken met wet en regelgeving. Hieronder vind u de
regelgeving die bij bouwwerkzaamheden van toepassing zijn.


Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo)
Hier vind u de het Staatsblad waar de Wabo in gepubliceerd is.
Verder vind u hier de concepten van het Besluit omgevingsrecht (Bor) envan de Ministeriële regeling omgevingsrecht (Mor)

Woningwet
Bij het indienen van de aanvraag om een bouwvergunning moet u het aanvraagformulier gebruiken die door
de Minister van VROM is voorgeschreven.
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Besluit bouwvergunningsvrije en licht-bouwvergunningplichtige bouwwerken (Bblb)
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Besluit indieningsvereisten aanvraag bouwvergunning (Biab)
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Welstandsnota
Deze nota is voor elke gemeente anders. U kunt de nota bij uw gemeente inzien of eventueel downloaden
van de gemeentelijke website.

Bouwbesluit 2003
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Bouwverordening
De bouwverordening is voor elke gemeente anders. U kunt deze verordening bij uw gemeente inzien of
eventueel downloaden van de gemeentelijke website.

Asbestverwijderingsbesluit 2005
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Besluit ruimtelijke ordening (Bro)
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Wet ruimtelijke ordening (Wro)
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Besluit brandveilig gebruik bouwwerken (Bbgb, Gebruiksbesluit)
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Bevordering van de integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Bibob)
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Algemene wet bestuurrecht (Awb)
Hier vind u de officiële wettekst en het staatsblad van de 4e tranche Awb
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Warenwetbesluit attractie- en speeltoestellen
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Monumentenwet 1988
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Huisvestingswet
Hier vind u de officiële wettekst
Hier vind u de het Staatsblad van de laatst gepubliceerde wijziging en inwerkingtreding

Artikelen uit het Burgerlijk Wetboek over de relatie tussen buren (Burenrecht)
Hier vind u de artikelen 37 tot en met 67 van het Burgerlijk Wetboek (Boek 5)